Koeltunnel siroopflessen

Home » Koeltunnel siroopflessen

Oplossing voor een koeltunnel voor siroopflessen

De oude situatie

  • Te hoog kiemgetal in koelwater
  • Aangroei van biofilm en slijm, blokkade van de screens voor de circulatiepompen (verstoring sproeipatroon en juiste koeling)
  • Gebruik van chloortabletten om situatie zo veel mogelijk “onder controle te houden”
  • Bij stilstand koeltunnel verdere aangroei van biofilm en slijm: moeilijkheden bij opstart, tijd verlies productie

Onze oplossing

Bij deze klanten is een DCW generator geplaatst die het koelwater effectief desinfecteert. Deze generator maakt ter plekke Neuthox aan, dat aan het koelwater wordt toegevoegd.

De nieuwe situatie

Na de implementatie van onze oplossing:

 

  • Geen vervuiling en bacteriën in het koelwater: product veiligiheid gegarandeerd
  • Volledig automatisch desinfectie systeem, geen tijdverlies in productie, altijd juiste afkoeling siroopflessen

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?