Aqua-engineering

Biofilm definitief verwijderen met een groene duurzame
technologie, zonder gebruik van chemicaliën.

Neem contact op

~

Veilig

Kosteneffectief

Milieu-hygiënisch verantwoord

Home » Biocidenverordening

Biocidenverordening

In 2012 werd de biocidenverordening aangenomen, een Europese tekst die in 2013 van kracht werd. De biocidenverordening duidt op de regel dat biociden, mensen, dieren, materialen en voorwerpen moeten beschermen tegen schadelijke organismen. Denk bijvoorbeeld aan ongedierte of bacteriën. Het doel van de biocidenverordening is het verbeteren van de Europese biocidenmarkt enerzijds en het beschermen van de mensheid en milieu anderzijds. Heeft u een specialist nodig op het gebied van waterbehandeling? Schakel dan Aqua-engineering in. Wij werken namelijk geheel volgens de richtlijn biocidenverordening.

Biocidenverordening: goedkeuren van de te gebruiken biociden

De biocidenverordening houdt verder in dat werkzame stoffen en biociden goedgekeurd moeten worden voordat ze op markt gebracht worden en voordat bedrijven ermee aan de slag gaan. Aqua-engineering kan garanderen dat de stoffen die wij gebruiken tijdens het behandelen van water voldoen aan de geldende regels. Wanneer u ons benadert voor het verwijderen van bijvoorbeeld biofilm in water, dan zullen wij de desinfecterende vloeistof NEUTHOX gebruiken. Deze stof is, in tegenstelling tot chemicaliën, niet schadelijk voor het milieu; het is volledig biologisch afbreekbaar. Ook is het beter voor de menselijke gezondheid. Ieder jaar weer worden honderden mensen het slachtoffer van ongelukken met chemicaliën die bij de behandeling van water worden gebruikt. Laat u Aqua-engineering een generator in uw systeem plaatsen dat NEUTHOX produceert, dan zijn gevaren voor het milieu en het personeel verleden tijd. Wilt u meer informatie verkrijgen over onze producten en dienstverlening? Bel dan gerust even naar +31 161 747 819.

Neem contact op

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?